CHTATK

CHTATK

TƯ DUY THIÊN TÀI – CUỐN SÁCH TRẢI NGHIỆM QUÝ BÁU

TƯ DUY THIÊN TÀI – CUỐN SÁCH TRẢI NGHIỆM QUÝ BÁU

“Người ta nói khi người học đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện” – TƯ DUY THIÊN TÀI. Và tôi đã thực sự tìm thấy người thầy của chính mình – người thầy đã dẫn lối cho tôi 1 con đường mới. Con đường hứa hẹn của 1 cuộc sống hoành tráng, hạnhRead more about TƯ DUY THIÊN TÀI – CUỐN SÁCH TRẢI NGHIỆM QUÝ BÁU[…]